Екологічна Ситуація в Україні

Карта екологічної ситуації питних вод України

Екологічна ситуація в Україні є нажаль не найкращою. Значна частина поверхневих вод забруднена пестицидами, легкоокислюваною та загальною органікою, фенолами, нафтопродуктами. В окремих водоймах концентрація металів наближається до гранично допустимої концентрації. У літній період в багатьох водних об'єктах підвищується концентрація фітопланктону.

Карта екологічної ситуації та стану питних вод в Україні

Періодично виникаючі "водні спалахи" інфекційних захворювань свідчать, що водні об'єкти забруднені патогенними бактеріями, найпростішими та вірусами.

Найбільший ступінь зв'язку поверхневих вод і підземних вод спостерігається в зонах річкових долин. Саме в межах цих структурних елементів відбувається найбільш інтенсивний взаємовплив двох видів природних вод: поверхневих і підземних, джерелами формування яких є атмосферні опади.

Безконтрольна забудова заплав річок (це стосується басейнів практично усіх річок) житловими, дачними та господарськими будівлями призводить до забруднення як поверхневих вод, так і підземних, що погіршуе екологічну ситуацію в Україні.

Карта якості поверхневих вод в Україні


Карта якості поверхневих вод