Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Ріка Стохід

Стохiд пролягає крiзь Волинське Полiсся i є правою притокою Прип'ятi; довжина - 188 км. Переважна ширина рiчища 5 - 15 м, найбiльша - 60 м, воно дiлиться на численнi протоки i старi рiчища, (звiдси назва - "сто-хiд").

Здавен по високiй водi Стоходом сплавляли заготованi взимку в'язанки лiсу - "гонски", тобто гусочки, якi допливали вiд Поворська до Пiнська за два тижнi. Тяжкi колоди, несенi повiнню, пiдтримували русло основної течiї - "струги". У 60-х роках сплав лiсу припинився. Рiка стала заростати. Проточки часто загородженi єзами - загородами з кiлкiв для лову риби. Бортi - архаїчнi вулики - ще й сьогоднi видно в селах по берегах - могутнi колоди високо в кронi вiкових дубiв.

Над Стоходом проходила фронтова лiнiя з червня 1916 до серпня 1917 мiж австро-угорсько-нiмецьким i росiйським вiйськом. Перед Прип'яттю дельта утворює обширнi плавнi з плесами, протоками та островами. Тут створено бiосферний заповiдник. Серед iнших на цiй територiї мешкають бобри, видри, чорний лелека.