Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Ріка Случ

Рiка Случ проклала собi русло через Український кристалiчний щит, що i сформувало навколишнiй ландшафт. Береги високi, часто обривистi, покритi чагарниками i змiшаними лiсами. Частi виходи скельних порiд утворюють живописнi нагромадження каменiв на берегах, кручi, кам'янi обриви. Зрiдка зустрiчаються кам'янистi мiлини, перекати, шив'єри. Течiя рiчки досить швидка, особливо на перекатах. Проходження маршруту ускладнюється чисельними штучними перешкодами у виглядi зруйнованих насипних гребель i мостiв, на яких утворилися пороги рiзного ступеню складностi. На греблях, що дiють, доведеться робити обноси.


ЩО ВАРТО ПОБАЧИТИ ВЗДОВЖ СЛУЧА?

По ходу маршруту зустрiчається багато старих, i навiть старовинних, мостiв, млинiв, костелiв, кар'єрiв i iнших цiкавих об'єктiв. Серед найцiкавiших пам'ятникiв можна оглянути два замки i фортецю, побудовану Богданом Хмельницьким i частково зруйновану бiльшовиками. До 1939 року по рiчцi проходив кордон мiж Схiдною i Захiдною Україною. На правому березi часто зустрiчаються укрiплення: кулеметнi i артилерiйськi ДОТи, що представляють значний iнтерес.

Бiля села Гульськ є гора в якiй знаходяться пiдземнi ходи, що сполученi вертикальними шахтами з Дотами, котрi в свою чергу прикривали колись стратегiчний залiзничний мiст. У серединi маршруту рiчка протiкає через старовинне мiсто Новоград-Волинський. Це мiсто є батькiвщиною української поетеси Лесi Українки. Нижче селища Соснове рiчка вихлдить на територiю Українського Полiсся, й стає спокiйнiшою.