Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Ріка Прут

Прут, напевно, друга за популярнфстю в середовищi туристiв-водникiв карпатська рiка. В умовах високої води ця рiчка стає iнколи вельми складною та успiшне її проходження робить честь будь-кому. Ось тiльки шкода, що рiвень води в Прутi дуже непередбачуваний. Цiкавою для сплаву в умовах середньої або високої води є дiлянка рiчки вiд Ворохти до Яремче завдовжки приблизно 30 кiлометрiв. Тут зустрiчаються рiзнi пороги середньої складностi, серед яких можна видiлити Триступiнчатий в кiнцi Ворохти, Водоспадний бiля села Мiкуличин, Косий мiж Мiкуличиним i Яремчею.

Але найскладнiше мiсце рiчки - Яремчанський каньйон протяжнiстю майже два кiлометри, який починаються в Яремче бiля турбази "Гуцульщина" на правому березi i закiнчується через 200-300 метрiв пiсля водопаду Пробiй бiля автомобiльного моста через рiчку. Каньйон заставляє майже без зупинки, з короткими перервами, долати досить складнi пороги, зокрема Прикарпатський, притиск Довбуша i, звичайно ж, сам водопад. Слiд зазначити, що при низькiй водi сплав по каньйону важкий через мiлини, а при високiй - дуже небезпечний. А вiд проходження водопаду варто утриматися при будь-якому рiвнi води.