Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Сплав на Катамаранах Ріка Лімниця
Ріка Лімниця

Лiмниця є однiєю з найчистiших рiчок України. На її берегах немає жодного промислового пiдприємства. Довжина її сягає 122 км, у верхiв'i долина вузька, береги уривистi, у районi с. Ясень - асиметрична, з низьким правим i пiдвищеним лiвим берегами. Нижче - долина Лiмницi трапецеподiбна, завширшки 4 - 7 км; у нижнiй течiї ширина iї зменшується до 2 км. Рiчище Лiмницi кам'янисте, у середнiй течiї розгалужується на рукави. Ширина його у Передкарпаттi досягає 20 - 60 м, глибина 2 м. Похил рiчки - 9,4 м/км.


ЩО ВАРТО ПОБАЧИТИ ВЗДОВЖ ЛIМНИЦI?

В урочищi Вербiвка на лiвому березi починається маршрут "До Галичиних печер", йде крiзь село Темирiвцi, проходить територiєю Галицького нацiонального природного парку. Стежка маркована, метрiв триста, перед тим, як повернути в лiс i нагору, вона йде вздовж рiки, супроти її течiї. З берега видно спини риб, якi купчаться в ямах. Вiдвiдини скелi Борсукiв, що має висоту приблизно 15 метрiв. На її схилi живе борсуча родина. Протоптана тваринами стежина веде до широкого входу в глибоку нору.

Щоб вийти на вершину Сокiльських скель, слiд причалити в урочищi Дiброва. Еколого-пiзнавальна (також промаркована) стежка веде дiбровою повз лiсовий ставок до кургану - тут в 30-х роках минулого столiття археолог Ярослав Пастернак вiдкрив поховання ранньої доби бронзи. Незадовго виходимо до цiлющого джерела. Вапнякова товща Сокiльських скель знаменита печерами. Для деяких iз них потрiбне спорядження. Припускають, що тут жили монахи-схимники.

У селi Залуква на березi видно похиленi до рiки старi нетиповi надгробнi плити. Це кладовище, на якому збереглися поховання XVII столiття - остання домiвка мiсцевої караїмської громади.