Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Сплав на Катамаранах Ріка Черемош
Ріка Черемош

Чорний Черемош - єдина гiрська рiчка України, де кожну весну вода пiднiмається до достатнього рiвня для сплаву на катамаранах. Верхня дiлянка Чорного Черемоша - вiд с. Буркут до закiнчення с. Зелене - характеризується наявнiстю шив'єр низької або середньої складностi. Тут можна видiлити лише один бiльш-менш складний порiг - Нижнiй Берди, вiдомий тим, що досить часто на ньому рвуться балони.

На дiлянцi вiд с. Зелене до с. Красник, приблизно 10 км., зосередженi всi значнi пороги Чорного Черемоша - Верхня i Нижня Дземброня, Бiла Кобила, Верхнiй i Нижнiй Гук. Швидкiсть течiї на цiй дiлянцi доволi значна - часом 10 км/год, ширина рiчки, в середньому, 30 м. На цiй дiлянцi знайдутся майже всi можливi типи водних перешкод.

На дiлянцi нижче с. Красника рiчка вщухає, нижче с. Верховини знову починається дiлянка порогiв, яка тягнеться до злиття з Бiлим Черемошем. Пороги Бiлого Черемоша розташованi у верхiв'ях цiєї рiчки i, в цiлому, мають бiльшу складнiсть, чим пороги Чорного Черемоша. Проте, на жаль, на вiдмiну вiд Чорного Черемоша, на Бiлому значно складнiше застати достатнiй рiвень води.

У селi Устерiки, Чорний i Бiлий Черемошi, зливаються i утворюють рiчку Черемош. Вона значно простiша за свої верхнi притоки, перешкоди зустрiчаються на дiлянцi до с. Вижнииця. У районi с. Вижниця є цiкавий порiг - Амiго, який з'явився досить недавно, в наслiдок утворення рiчкою нового русла. Порiг являє собою злив близько двох метрiв, який з напливу майже не видно.