Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Spływy na Ukrainie Mapa Rzek Ukrainy
Mapa Rzek Ukrainy

Mapa rzek Ukrainy przedstawia rzeki na Ukrainie, przydatne dla splywow na katamaranach. Oddzielnie sa przedstawione baseny rzek Ukrainy. Proponujemy głównie splywy w dorzeczu Dniestru i Cisy. Te dorzecza obejmuja zarówno jak górskie rzeki tak i rzeki rowninne.

W dorzeczu Dniestru, z wyjątkiem samego Dniestru, obejmuje nastepujace rowninne rzeki Ukrainy: Zbrucz, Smotrycz. Podobnie jak i gorskie taki rzeki jak: Stryj, Lomnica, Mizunka.

Dorzecze Tisy obejmuje takie górskie rzeki Ukrainy, jak Latorica i Rika.

Na mapie rzek Ukrainy przedstawionej nizej łatwo znaliesc położenie niektórych mało znanych, ale bardzo ciekawych dla spіywуw na katamaranach rzek: Stochod, Strypa itp.

Poniżej znajdują się mapa rzek wylacznie Ukrainy Zachodniej - faktycznie ukraiсskie rzeki, które sa polozone blisko do Lwowa i do granicy z Polska. Przejdź do pełnej wersji mapy rzek Ukrainy. Poszczegółne mapy rzek Ukrainy znajdziesz w opisie rzek.

Mapa sytuacji ekologicznej i stan wod na Ukrainie.

Mapa jakości wód powierzchniowych na Ukrainie.


River Map of Ukraine