Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Spływy na Ukrainie Rzeki na Spływy

DORZECZE PRYPIACI (spokojne rzeki)

River Map
 • Słucz (Miropól - Nowograd-Wołyńskyj - Gorodnica)
 • Stochód (Poworsk - Lubeshów - Nobel)

DORZECZE DNIESTRU (w większości spokojne rzeki)

 • Dniestr (Strełki - Zaliszczyky)
 • Strypa (Denisów - Buczacz - Zaliszczyky)
 • Smotricz (Gródek - Kamjeńec-Podolskij)
 • Zbrucz (Podwoloczysk - Gusiatyn - Kamjeńec-Podolkij)

DORZECZE DNIESTRA I PRUTA - RZEKI KARPAT (górskie rzeki)

 • Stryj (Turka - Zhydachów)
 • Swicza (Mysłowka - Dniestr)
 • Łomnica (Osmołoda - Kałusz - Halycz - Dniestr)
 • Prut (Worochta - Jaremcze - Czernowcy)
 • Czeremosz (Krasnyk - Vyżnica - Prut)

DORZECZE TISY - ZAKARPATCKA OBŁASĆ (w większości górskie rzeki)

 • Tisa (Jasynia - Rahów - Sołotwino)
 • Rika (Miżgirja - Chust)
 • Latorica (Swaliawa - Mukaczewo - Czop)
1 Południowy Bug 10444
2 Spływ Czeremoszem 11439
3 Spływy Dniestrem 20152
4 Spływy Stryjem 14090