Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Rafting in Ukraine Rafting Guide

Pripyat Basin (flatwater rivers)

Stryj River
 • Sluch (Miropol - Novograd-Volynskyj - Gorodnica)
 • Stohod (Povorsk - Lubeshov - Nobel)

Dnister Basin (mostly flatwater rivers)

 • Dnister (Strelki - Zalishchyky)
 • Strypa (Denisov - Buchach - Zalishchyky)
 • Smotrych (Gorodok - Kamjanec-Podolskij)
 • Zbruch (Podvolochysk - Gusiatyn - Kamjanec-Podolkij)

Dnister & Prut Basins - Carpathian Rivers (whitewater rivers)

 • Stryj (Turka - Zhydachiv)
 • Svicha (Myslivka - Dnister River)
 • Limnyca (Osmoloda - Kalush - Galych - Dnister River)
 • Prut (Vorohta - Jaremche - Chernovcy)
 • Cheremosh (Krasnyk - Vyzhnyca - Prut River)

Tisa Basin - Transcarpathian Region (mostly whitewater rivers)

 • Tisa (Jasynia - Rahiv - Solotvyno)
 • Rika (Mizhgirja - Hust)
 • Latorica (Svaliava - Mukachevo - Chop)

Our main destinations include two West Ukrainian rivers Stry and Dnister. Both are marvelous places for rafting:

1 South Bug 10361
2 Cheremosh Rafting 11373
3 Dnister Canyon 20030
4 Stryj River Rafting 14009