Rzeki Karpat

Rzeki Karpat

Karpaty liczą ok. 28,2 tysiące rzek. Rzeki Karpat maja charakter górski: typowe dla nich jest znaczne nachylenie koryt rzek, szybki nurt, niewielka głębokość i częste powodzie. Doliny karpackich wód są wąskie i głębokie, spadki – strome. Często można natrafić na progi rzeczne i wodospady.

Specyfiką rzek w Karpatach są chaotyczną częstotliwością wylewów w ciągu całego roku. Średnio w ciągu roku odnotowuje się 25-35 szczytów wzrostu poziomu wody. Większość z nich przypada na okres wiosenno-letni. Maksymalne poziomy zauważa się w połowie-końcu marca. W maju, na skutek ulewnych deszczów, poziom wody w rzekach ponownie ulega zwiększeniu. Latem dochodzi do 15-20 i więcej wylewów rzek. Jest to dosyć duża intensywność, często przewyższająca wiosenne powodzie. Za dawnych czasów rzeki w Karpatach wykorzystywano do spławu drzewa.


Karpacki Rzeki

Na zboczach Karpat Ukraińskich swój początek bierze wiele rzek, jakie później wpływają do Morza Czarnego. Do jego basenu nalezą rzeki Dniestr i Dunaj. Do basenu Morza Bałtyckiego wpływa Wisła, jaka znajduje się w granicach Karpat Ukraińskich dzięki górnej rzece San. Największe rzeki regionu to Dniestr - druga co do wielkości rzeka Ukrainy, oraz Prut, Czeremosz, Cisa.

Czeremosz

Rzeka Czeremosz

Czytaj więcej: Czeremosz

Prut

Rzeka Prut
  • Długość 953 km
  • Powierzchnia 27,500 km²
  • Regiony Ukraina, Mołdawia, Rumunia
  • Mapa Prut
  • Zdjęcia 1
  • Źródło Mt. Hoverla, Charnohora
  • Ujście 45°28′8″N 28°12′28″E

Czytaj więcej: Prut

Łomnica

Rzeka Łomnica

Czytaj więcej: Łomnica

Swicza

Rzeka Swicza

Czytaj więcej: Swicza

Stryj

Rzeka Stryj

Czytaj więcej: Stryj