Spacery po Lwowie

OPIS NIEKTÓRYCH TRAS PIESZYCH LWOWA (I OKOLIC)

Lokalna trasa piesza 511 (ul. Opryszkowska - ul. Mnisia góra)

 • Trasa rozpoczyna się przy wejściu w regionalny park krajobrazowy Znesinnia os strony zachodniej, od ulicy Opryszkowskiej (18), około 100 m od podnóża góry Wysoki Zamek. Koniec trasy znajduje się w południowej części Znesinnia - na końcu ul. Mnisia Góra, gdzie ulica przecina się z asfaltową aleją parkową. Długość trasy wynosi 0.9 km
 • Trasa biegnie obok zabytków przyrody: g. Lwa, g.Stefana, g. Zmijina i pomników architektury: cerkiew Josafata i wszystkich męczenników ukraińskich, Muzeum Architektury i Obyczajowości Ludowej, do którego wejście rozmieszczone jest ok. 200 m od znaku końca drogi.
 • Pokrycie drogi: 45% - ścieżka gruntowa, 55% - asfalt.

Lokalna trasa piesza 512 (ul. Leśna - ul. Bogdaniwska)

 • Trasa rozpoczyna się przy wejściu w park Znesinnia od strony ul. Leśnej. Koniec trasy to taras asfaltowy na rozdrożu ul. Maruńka oraz Bogdaniwskiej. Długość trasy – 2,1 km.
 • Trasa biegnie obok zabytków przyrody: g.Stefana, g. Zmijina, g. Chomec oraz obok północnej granicy Muzeum Architektury i Obyczajowości Ludowej.
 • Pokrycie drogi: leśna ścieżka gruntowa, 1 % - asfalt.
 • Część trasy, która przechodzi obok Muzeum Architektury i Obyczajowości Ludowej, należy do trudniejszych. Na ścieżce zdarzają się bardzo wąskie odcinki (około 0.5m) między muzeum i zboczem grzbietu. Na tym odcinku istnieje również niebezpieczeństwo ślizgania się w pogodę deszczową i zimą. Również obok g. Chomec trasa przecina się z torami kolejowymi o bardzo niskiej częstotliwości przejazdu pociągów, ale trzeba być bardzo uważnym przy przejściu przez tory.

Lokalna trasa piesza 514 (ul. Miodowej Peczery - w. Łysynyczi)

 • Początek trasy - koniec ul. Miodowej Pieczary, powrót na trasę dla motokrosu. Koniec trasy - południowa część w. Łysynyczi (obok cerkwi Sw. Paraskiewji). Długość trasy - 4,8 km.
 • Trasa biegnie obok zabytków przyrody: Pieczara Miodowa, dwa źródła przyrodnicze, zasilające jezioro w Winnikach, samo jezioro w Winnikach, naturalne skały wulkaniczne - Czarcie Skały.
 • Pokrycie drogi: ścieżka gruntowa, około 100 m- asfalt. Niedogodny odcinek - skrzyżowanie trasy samochodowej na Winniki obok skrętu na jezioro w Winnikach, jednak skrzyżowanie można przejść przez „zebrę”.

Lokalna trasa piesza 517 (ul. Pogulanka - ul. Pasiczna)

 • Trasa rozpoczyna się obok CTDJG i ul. Pogulanka, 26. Koniec trasy - ul. Pasiczna, 62A przy Liceum bohaterów Krut. Długość trasy-0,8 km.
 • Droga przechodzi obok naturalnego źródła, rozmieszczonego na początku parku «Pogulanka» za CTDJG, obok południowej granicy ogrodu botanicznego LNU im. I. Franki.
 • Pokrycie drogi: leśna ścieżka gruntowa.

Lokalna trasa piesza 518 (ul. Zamkowa - ul. Opryszkowska)

 • Początek trasy - Zamkowa, 2. Koniec trasy - parking przy ul. Opryszkowskiej przy podnóżu g. Wysoki Zamek. Długość trasy - 0,9 km.
 • Trasa przebiega przez park «Wysoki Zamek» u podnóżu g. Zamkowej, z dwóch stron trasy na gorę Zamkową można wejść albo schodami (piesze) albo drogą asfaltowymi serpentynami (samochodowe). Tutaj znajduje się również pomnik Maksyma Krzywonosego.

Lokalna trasa piesza 519 (ul. Czajkowskiego - ul. Witowskiego)

 • Początek trasy - ul. Czajkowskiego 39. Koniec trasy - ul. Witowskiego, naprzeciw budynku nr 23. Długość trasy - 0,9 km
 • Trasa biegnie przez kompleks zabudowań obronnych z końca XIX w. - «Cytadeli».
 • Pokrycie drogi: asfalt 80%, ścieżka gruntowa 20%.

Lokalna trasa piesza 520 (ul. Witowskiego - ul. Stryjska)

 • Początek trasy - główne wejście w park im. B. Chmielnickiego. Koniec trasy - wyjście z parku im. B. Chmielnickiego obok Monumentu Sławy. Długość trasy - 0,5 km.
 • Trasa przechodzi po centralnej alei parku im. B. Chmielnickiego.
 • Pokrycie drogi: 100% asfalt.

Lokalna trasa piesza 525 (ul. Stusa - ul. Zielona)

 • Początek trasy - ul. Stusa, 23 (wjazd do parku Snopkowski) Koniec trasy - ul. Zielona, 102. Długość trasy -1.4 km
 • Trasa biegnie przez parku Snopkowski. Obok trasy znajduje się stadion «Ukraina». Pod koniec trasy – zabytek przyrody - jezioro Zielone Oko i źródło.
 • Pokrycie drogi: asfalt 40%, ścieżka gruntowa 60%.

Wycieczka Piesza na Czarcie Skały

Wycieczka Piesza na Czarcie Skały

Ponieważ Czarcie Skały są w pewnej odległości od miasta, najlepszy dojazd mamy

Czytaj więcej: Wycieczka Piesza na Czarcie Skały

Piesza Wycieczka po Wysokim Zamku

Piesza Wycieczka po Wysokim Zamku

Wysoki Zamek dla lwowian i gości miasta związany jest głównie z panoramą

Czytaj więcej: Piesza Wycieczka po Wysokim Zamku

Piesza Wycieczka w Parku Znesinnia

Piesza Wycieczka w Parku Znesinnia

Park Znesinnia, uwzględniając jego centralne ulokowanie i niemałe terytorium,

Czytaj więcej: Piesza Wycieczka w Parku Znesinnia