Łomnica

Rzeka Łomnica

Łomnica jest jedną z najczystszych rzek Ukrainy. Wzdłuż jej brzegów nie znajduje się żadne przedsiębiorstwo przemysłowe. Długość Łomnicy stanowi 122 km. W górnej części brzegi są strome a dolina wąska, zaczynając od wsi Jasień szerokość doliny stanowi 4-7 km. W dolnej części szerokość doliny zmniejsza się do 2 km. Koryto Łomnicy jest kamieniste, w średnim odcinku ma sporo rękawów. W równinnej części sięga 20-60 m, a głębokość waha się na poziomie 2 m. Schył rzeki Łomnica to 9,4 m/km.

Co warta zobaczyć podróżując wzdłuż Łomnicy

W okolicach miejscowości Wrębówka na lewym brzegu zaczyna się ścieżka "Do jaskiń Haliczu", biegnąca przez wieś Temirowcy przez tereny Halickiego Parku Narodowego. Trzysta metrów przed lasem ścieżka skręca w górę, wzdłuż rzeki, pod prąd. W wodzie rzeki możemy zauważyć ryby. Zwiedzamy Borsukową skałę o wysokości ok. 15 metrów – tu naprawdę osiedliła się cała rodzina borsuków – ścieżka prowadzi do głębokiej nory.

Aby trafić na szczyt skały Sokolec należy zejść na brzeg w miejscowości Dibrowa. Ścieżka biegnie przy jeziorku w lesie do kopca - tutaj w latach 30-ych ubiegłego wieku archeolog Jaroslav Pasternak odkrył mogiłę z okresu początku brązowego wieku. W pobliżu znajduje się krynica. W głębi wapiennych skał Sokolskich znajdują się liczne jaskinie. Niektóre z nich są pionowe i wymagają wykorzystania sprzętu. Niektóry twierdzą, że w przeszłości mieszkali tu mnisi.

W miejscowości Załukwa przy brzegu rzeki Łomnica, widoczne są niezwykle grobowce – dawny cmentarz Karaimów.


W celu rezerwacji terminu spływu na Łomnicy prosimy o wypełnienie formularza bądź wysłanie do nas wiadomości mailowej.

Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów, prosimy o dokonanie wpłaty zaliczki o wartości 50% kosztów wycieczki. Pozostała kwota może zostać uregulowana po Państwa przyjeździe.

Polecamy Państwu również spędzenie kilku dni we Lwowie. Tutaj mogą Państwo znaleźć informacje o hotelach i wycieczkach po mieście.