Hydrologia - Mapa Rzek Ukrainy

Mapa Rzek Ukrainy

Mapa rzek Ukrainy przedstawia rzeki na Ukrainie, nadające się na spływy jak na kajakami, tak i katamaranami. Oddzielnie przedstawione są baseny rzek Ukrainy. Proponujemy przeważnie spływy w dorzeczu Dniestru i Cisy. Te dorzecza obejmują zarówno górskie rzeki, jak i rzeki równinne.

Dorzecze Dniestru, oprócz samego Dniestru, obejmuje następujące równinne rzeki Ukrainy: Zbrucz, Smotrycz i górskie rzeki taki jak: Stryj, Łomnica, Mizunka. Dorzecze Сisy obejmuje następujące ukraińskie rzeki górskie: Latorica i Rika.

Na poniższej mapie rzek Ukrainy łatwo znaleźć położenie niektórych mało znanych, ale bardzo ciekawych dla spływów na katamaranach rzek: Stochod, Strypa itp.

Poszczególne topograficzne mapy rzek Ukrainy znajdziesz w opisie rzek:

DORZECZE PRYPIACI (równinne rzeki)

 • Słucz (Miropól - Nowograd-Wołyńskyj - Gorodnica)
 • Stochód (Poworsk - Lubeshów - Nobel)

DORZECZE DNIESTRU (w większości równinne rzeki)

 • Dniestr (Strełki - Zaliszczyky)
 • Strypa (Denisów - Buczacz - Zaliszczyky)
 • Smotricz (Gródek - Kamjeńec-Podolskij)
 • Zbrucz (Podwoloczysk - Gusiatyn - Kamjeńec-Podolkij)

DORZECZE DNIESTRA I PRUTA - RZEKI KARPAT (górskie rzeki)

 • Stryj (Turka - Zhydachów)
 • Swicza (Mysłowka - Dniestr)
 • Łomnica (Osmołoda - Kałusz - Halycz - Dniestr)
 • Prut (Worochta - Jaremcze - Czernowcy)
 • Czeremosz (Krasnyk - Vyżnica - Prut)

DORZECZE TISY - ZAKARPATCKA OBŁASĆ (w większości górskie rzeki)

 • Tisa (Jasynia - Rahów - Sołotwino)
 • Rika (Miżgirja - Chust)
 • Latorica (Swaliawa - Mukaczewo - Czop)