Sytuacja Ekologiczna

Sytuacja ekologiczna na Ukrainie niestety nie jest najlepsza. Większa część wód powierzchniowych jest zanieczyszczona pestycydami, lekko oksydacyjnymi i ogólnymi związkami organicznymi, fenolem czy produktami naftowymi. W niektórych zbiornikach stężenie metalów niemal sięga górnej granicy dopuszczalnego współczynnika. W okresie letnim w większości wód wzrasta poziom fitoplanktonu.

Powtarzająca się cyklicznie „ogniska wodne” chorób zakaźnych świadczą o tym, że zbiorniki wodne są zanieczyszczone przez patogenne bakterie, pierwotniaki oraz wirusy.

Najwyższy poziom związku wód powierzchniowych i podziemnych obserwuje się w obszarach dolin rzecznych. To właśnie w granicach tych strukturalnych elementów ma miejsce najbardziej intensywne działanie dwóch rodzajów wód: powierzchniowych i podziemnych, a te z kolei są źródłem opadów atmosferycznych.

Nie kontrolowanie zabudowy obszarów zalewowych (co tyczy się basenów praktycznie wszystkich rzek) i budowa domów mieszkalnych, domków letniskowych (dacz), czy budynków gospodarczych, prowadzi do zakażenia jak wód powierzchniowych, tak i wód podziemnych, co znacznie pogarsza sytuację ekologiczną Ukrainy.